Sunday, June 21, 2009

pendaftaran alumni

mohon kerjasama daripada semua bekas pelajar smkbbb, untuk menghubungi kami di alamat email ini: alumnismkbbb@gmail.com

mohon data anda seperti di bawah
  1. nama penuh:
  2. SPM:
  3. PMR:
  4. kad pengenalan:
  5. nombor telefon:
  6. alamat rumah:
  7. alamat email:
  8. institusi/tempat kerja selepas SMKBBB:

perhubungan semula ini adalah amat penting bagi meningkatkan nama sekolah dan nama alumni setanding dengan alumni sekolah-sekolah lain.
oleh itu, kerjasama daripada semua bekas-bekas pelajar amat diharapkan.
sekian terima kasih.

-setiausaha-